Alpe Adria Road Racing Championship

ALPE ADRIA ROAD RACING CHAMPIONSHIP sa od roku 2016 otvára pre pretekárov z celej Európy, ktorí tak po prvý raz budú mať možnosť bojovať o body do tohto seriálu. Okrem celoeurópskeho hodnotenia bude však, tak ako aj doteraz, vyhodnocované poradie seriálu v rámci krajín alpsko-jadranského regiónu, ktorými sú Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Taliansko, Bulharsko, Slovinsko. Na konci sezóny budú teda dve vyhodnotenia, prvé celoeurópske, druhé z alpsko-jadranského regiónu.

Jazdci, ktorí budú chcieť bojovať o body do národných šampionátov, musia štartovať v seriáli Alpe Adria. Pretekári, ktorí chcú štartovať v seriáli a nepochádzajú z alpsko-jadranského regiónu, musia byť držiteľmi medzinárodných pretekárskych licencií svojich federácií.

Agentúra Slovakia Racing sa promotérom šampionátu stala v roku 2014 a priniesla doňho mnoho zmien, ktorými pozdvihla úroveň seriálu, a to sa odrazilo aj na účasti vyššieho množstva pretekárov, medzi ktorými boli aj špičkové pretekárske osobnosti známe aj zo svetového a európskeho šampionátu.

Tým, že sa podujatí zúčastňujú poprední pretekári z mnohých európskych krajín, je zaručená vysoká športová úroveň seriálu, čo sa potvrdilo už vlani. V rámci seriálu Alpe Adria sú vyhodnocované aj národné šampionáty krajín ako Slovensko, Česko, Poľsko, Rakúsko, Chorvátsko a Slovinsko. Kalendár šampionátu v roku 2016 zahŕňa 5 podujatí v krajinách Slovensko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko. Súčasná prestíž a úroveň pretekov ponúka pretekárom zdokonaliť a prezentovať sa v seriáli, z ktorého môžu postúpiť až na Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta MotoGP, alebo svetový šampionát Superbikov či Superšportov.

PRIZE MONEY PRE ŠAMPIONÁT ALPE ADRIA
Prvých 5 jazdcov celkového poradia v každej triede získa finančnú odmenu, pričom ohodnotení budú aj jazdci na 6.-10. mieste celkového hodnotenia všetkých tried, a to Vouchermi na 10% zľavu, ktorá platí na predpredaj štartovného na celú sezónu 2017.
Celý prehľad odmien nájdete v nasledujúcej tabuľke: http://www.slovakiaracing.sk/wp-content/uploads/2016/05/prize-money-2016-SK.pdf

MEDIALIZÁCIA ŠAMPIONÁTU
Oproti minulým sezónam, kedy sme vyrábali 10-minútovú reláciu po pretekoch vysielanú predovšetkým na Slovensku, bude tento rok z každého podujatia vytvorená polhodinová relácia „ALPE ADRIA ROAD RACING ŽURNÁL 2016“, ktorá bude odvysielaná v minimálne 10 európskych krajinách na rôznych športových televíznych kanáloch, pričom už dnes máme potvrdených sedem krajín a v tomto čase rokujeme o spolupráci s ďalšími krajinami a TV kanálmi. V žurnále sa budeme venovať pretekom, rozhovorom, jazdcom, tímom…, pre naše podujatia bude k dispozícii celý výrobný štáb s 9 kamerami, takže skutočne pripravujeme medializáciu na úrovni a navyše bude žurnál vždy po odvysielaní v televízii k dispozícii aj na našej stránke www.slovakiaracing.sk. Pochopiteľne, aj tento rok budú vysielané šoty z podujatí aj v spravodajských reláciách a takisto zverejňované tlačové správy z každého podujatia na motoristických internetových portáloch.


Dokumenty na stiahnutie

Športové pravidlá

Technické pravidlá

Pravidlá a pokyny agentúry Slovakia Racing group

Environmentálne informácie

 

Zvláštne ustanovenia pre Slovakia Ring 23.-25. 9. 2016

Časový harmonogram pre Slovakia Ring 23.-25. 9. 2016

 


Kalendár 2016 Alpe Adria Road Racing Championship

 

podujatietermínokruhkubatúrapredpredajštandardná cena *registrácia
AA 01

IMRC 01
13.-15.5.2016Slovakia Ring (SK)125 SP/ Moto3

SST 600, SSP, Moto2, SST 1000, SBK

+ dalšia trieda
200,-€

320,-€

110,-€
230,-€

360,-€

110,-€
Registrácia zatvorená
AA 02

IMRC 02
03.-05.6.2016Pannoniaring (HU)125 SP/ Moto3

SST 600, SSP, Moto2, SST 1000, SBK

+ dalšia trieda
200,-€

320,-€

110,-€
230,-€

360,-€

110,-€
Registrácia zatvorená
AA 0317.-19.6.2016Grobnik Rijeka (HR)125 SP/ Moto3

SST 600, SSP, Moto2, SST 1000, SBK

+ dalšia trieda
200,-€

320,-€

110,-€
230,-€

360,-€

110,-€
Registrácia zatvorená
AA 04

IMRC 03
15.-17.7.2016Most (CZ)125 SP/ Moto3

SST 600, SSP, Moto2, SST 1000, SBK

+ dalšia trieda
200,-€

320,-€

110,-€
230,-€

360,-€

110,-€
Registrácia zatvorená
AA 05

IMRC 04
23.-25.9.2016Slovakia Ring (SK)125 SP/ Moto3

SST 600, SSP, Moto2, SST 1000, SBK

+ dalšia trieda
200,-€

320,-€

110,-€
230,-€

360,-€

110,-€
Registrácia zatvorená

V prípade, že sa pretekár z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní podujatia, organizátor mu nie je povinný vrátiť zaplatené štartovné. To sa týka aj predplatného na celú sezónu 2016. Organizátor štartovné vráti len v prípade, ak bude celé podujatie už vopred zrušené.

V cene je zahrnuté: transpondér, catering, poháre pre víťazov *Štandardná cena je platná po uzávierke prihlášok a úhrad – 14 dní pred každým podujatím. Najneskôr v deň uzávierky musí byť platba štartovného za predpredajovú cenu pripísaná na náš účet, v opačnom prípade platí pre všetkých pretekárov štandardná cena štartovného.