Prihláška Alpe Adria 23.-25. 05. 2014

Zvýhodnená cena platí do 23:59 16. 5. 2014.

[contact-form-7 id=“13747″ title=“Alpe Adria 23.-25. 05. 2014″]

Vyplnením a odoslaním prihlášky sa pretekár zaväzuje dodržiavať a rešpektovať medzinárodný Športový kódex FIM/ UEM, národný Športový kódex OSK, ako aj Zvláštne ustanovenia. Odoslaním prihlášky akceptujem záväznosť Zvláštnych ustanovení v doslovnom znení a súhlasím vo všetkých bodoch a ďalších článkoch Zvláštnych ustanovení. Zvláštne ustanovenia mi boli poskytnuté v úplnom znení.

Odoslaním prihlášky pretekár poskytuje v zmysle ustanovení § 20 Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas agentúre Slovakia Racing k spracovaniu osobných údajov uvedených v prihláške pre účely internej databázy agentúry. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú s možnosťou kedykoľvek ho písomne odvolať.